MENU

1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS 1986)

 

2. Undang-Undang Kecil Yang Telah Diterimapakai Dan Diwartakan.

 • Undang-Undang Kecil Establishmen Makanan 1990
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya 1990
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran 1983
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau 1983
 • Undang-Undang Kecil Pasar 1989
 • Undang-Undang Kecil Taman 1990
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Ranbut Dan Pendandan Rambut 1990
 • Undang-Undang Kecil Penjaja 1990
 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan 1990
 • Undang-Undang Kecil Pemungut, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap 1990
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing 1990
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan 1989 (Akta 171)
 • Undang-Undang Kecil Iklan 1999
 • Undang-Undang Kecil Rumah-Rumah Tumpangan 1999
 • Undang-Undang Kecil Kedai Tandas Awam 1999
 • Undang-Undang Kecil Kedai Dobi 1999
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1999
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan 1999
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme 2000
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian 2000
 • Undang-Undang Kecil Trade, Perniagaan Dan Perindustrian 2003
 • Akta 171 – Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Akta 133 – Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974
 • Akta 172 – Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976
 • Undang-Undang Kecil Kecil Bangunan Seragam 1984 Jil.29 No.9
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran