MENU

NO.

PERKHIDMATAN

2019

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

1

Semakan Penyata Taksiran

15

10 10 12 8 8 20          

83

2

Semakan Penyata Sewaan

10

10 10 10 10 10 10          

70

3

Semakan Penyata Lesen

18

15 17 15 12 12 15          

104

4

Semakan Kompaun Kenderaan

0

3 5 5 4 5 8          

30

5

Semakan Bayaran Pembekal

0

4 3 5 5 6 8          

31

 

JUMLAH

43

42 45 47 39 41 61          

318