MENU

Orang ramai dijemput hadir ke Pertandingan Rekacipta & Inovasi 2013 di Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, Kota Bharu. Pertandingan bertemakan "Inovasi Penggerak Transformasi" pada 26 Ogos ini menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM10,000.