MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Permohonan Permit Sementara Bazaar Ramadhan Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam telah pun dibuka. Borang Permohonan boleh didapati secara percuma di Kaunter Pelesenan, Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam mulai 9 April 2017.