MENU

8. Pecahan sempadan,pecahan bahagian,ubah syarat,permohonan sewaan tanah kerajaan serta cantuman tanah dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dengan syarat memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Daerah Ketereh  Perbandaran Islam.

9.  Meningkatkan mutu perkhidmatan kebersihan dan keindahan disekitar pekan-pekan dan kawasan-kawasan taman perumahan setiap dua (2) bulan sekali.

10. Mendirikan bangunan sesebuah jenis sementara,pindaan pelan dan tambahan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh permohonan diterima.

11. Mendirikan bangunan sesebuah jenis kekal/separuh kekal dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh terimaan permohonan.

12. Memastikan kelulusan pelan bangunan bagi projek perumahan,kilang dan pam minyak dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan memenuhi syarat-syaratnya.

13. Memberikan respon kepada maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja

14. Menyelesaikan aduan awam dalam tempoh 14 hari bekerja selepas aduan diterima

15. Memproses permohonan sewaan harta/bangunan/gerai/kiosk dan lain-lain dalam tempoh tujuh (7) hari setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

16. Mengemaskini maklumat penyewaan dan akaun sewaan dalam tempoh lima (5) hari tarikh maklumat lengkap diterima.