MENU
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan sosio ekonomi selaras dengan keperluan masyarakat setempat.
  • Menyediakan perkhidmatan asas untuk faedah dan kepentingan penduduk dalam kawasan Majlis ke arah meningkatkan mutu serta taraf hidup yang lebih baik.
  • Bertindak sebagai salah satu agensi pembangunan daerah.
  • Melaksanakan lain-lain fungsi dan tanggungjawab dalam membekalkan perkhidmatan seperti mengawal, menjaga dan menyelenggara aktiviti-aktiviti yang dikuatkuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan, Akta 171 Tahun 1976 kearah mewujudkan satu pengurusan yang berkeupayaan, berkesan dan berdikari