MENU

AHLI MAJLIS
MAJLIS DAERAH KETEREH PERBANDARAN ISLAM 2018

Ahli Majlis 2018

Haji Mohd Asri Bin Yunus Nama         : Haji Mohd Asri Bin Yunus
Jawatan     : Ketua Whip / Pengerusi Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Dan Tatatertib / Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pemantau Cukai Taksiran
Alamat        : Lot 280, Kampung Renik, Bukit Marak, 15150 Kota Bharu, Kelantan
No Telefon : 019-9220524
Haji Ibrahim Bin Isa Nama         : Haji Ibrahim Bin Isa
Jawatan     : Timbalan Ketua Whip / Pengerusi Jawatankuasa Pelesenan, Peniaga Kecil Dan Pembangunan Usahawan
Alamat        : 2155, Kampung Padang Layang, Pendek, 15100 Kota Bharu, Kelantan
No Telefon : 013-9282878
Encik Mohd Asri Bin Abd.Rahman Nama         : Encik Mohd Asri Bin Abd.Rahman
Jawatan     : Ahli Majlis / Pengerusi Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Dan Alam Sekitar
Alamat        : No.65, Kampung Pondok But, 16450 Kota Bharu, Kelantan
No Telefon : 019-9102034
Wan Rohimi Bin Wan Daud Nama         : Encik Wan Rohimi Bin Wan Daud
Jawatan     : Ahli Majlis / Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang,Penguatkuasaan Dan Lalulintas, Dan Kerja-Kerja Am
Alamat        : 427, Kampung Bechah Mulong, Peringat, 15670 Kota Bharu, Kelantan
No Telefon : 012-3352906
Haji Zulkifli Bin Mat Yusoff Nama         : Haji Zulkifly Bin Mat Yusoff
Jawatan     : Ahli Majlis / Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Belia Dan Kebajikan
Alamat        : PT 298, Taman Sri Cahaya, Batu 11, Jalan Kuala Krai, Kadok, Kota Bharu, Kelantan
No Telefon : 019-9171373
Ahmad Najib Bin Deris Nama         : Encik Ahmad Najib Bin Deris
Jawatan     : Ahli Majlis / Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Perpaduan Dan Pelancongan
Alamat        :  
No Telefon : 019-9843121